< Tekintse meg Tavaszi ajánlatainkat > részletek »

Jognyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 

A www.assur.hu weboldal üzemeltetője az ASSUR Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 42.; cégjegyzék száma: 01-09-364443; adószám: 10967438-2-43)

A weboldalon található tartalom az ASSUR Kft. szellemi tulajdona.

Jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, az ASSUR kft-nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információszerzésre használja fel.

A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. Ez alól kivételt képeznek azok a cégek, amelyek az ASSUR Kft-vel a „VISZONTELADÓI KERESKEDELMI FELTÉTELEK”-ről érvényes megállapodással rendelkeznek.

A felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság hatáskörének.

Amennyiben a weblapunk tartalmát – az ASSUR Kft. engedélye nélkül - harmadik személy vagy cég honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 15.000,- forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Másolt oldalnak számít az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. –© 2012. ASSUR Kft. oldaltulajdonos)

A regisztráció- feliratkozás feltételei

Előzetes regisztráció a webáruház használatához, a raktárkészlet megtekintéséhez szükséges.

A hírlevelek igényléséhez és a tanulmányok letöltéséhez feliratkozás szükséges.

A regisztrációval és feliratkozással Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi a regisztráció és a feliratkozás valamennyi feltételét.

A regisztráló és a feliratkozó Felhasználó kijelenti, hogy email címként a valós email címét adja meg.

A Felhasználó a regisztrációval és/vagy a feliratkozással hozzájárul, hogy az ASSUR Kft. SMS-t, MMS-t, hírlevelet – vagy más cég reklámját számára elküldje.

A Felhasználó által megírt és az ASSUR Kft. részére elküldött véleményeket, megjegyzéseket, javaslatokat, stb. (illetve azok egyes részeit) csak abban az esetben jelentetjük meg bármiféle adathordozónkon (weboldalunkon, prospektusainkban, stb.), amennyiben a Felhasználó a közléshez  írásban (emailben) hozzájárul.

Adatkezelés

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabad­ságról.

A regisztrálók és a feliratkozók adatszolgáltatása önkéntes.

A feliratkozáskor megadatott adatokat csak abban az esetben rögzítjük, amennyiben a felhasználó a feliratkozását megerősíti. A megerősítésig kapott adatokat nem rögzítjük, és nem őrizzük meg.

Az egyes cikkek – tanulmányok továbbküldésénél megadott 3. személy adatait (név, email cím) nem rögzítjük, nem őrizzük meg és nem kezeljük.

A regisztrációval és/vagy feliratkozással kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személyekkel nem osztjuk, kivéve, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn: 

 • az adatmegosztás az Ön beleegyezésével, kifejezett hozzájárulásával történik;.
 • külső feldolgozás céljaira:

A személyes adatokat leányvállalatainknak vagy más megbízható üzleti vállalkozásoknak (például weblap készítő, elektronikus fizetési rendszert működtető partner, stb.) vagy személyeknek is átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint adatvédelmi irányelveinknek megfelelően valamennyi további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban feldolgozzák a számunkra.

 • jogszabályi okokból

Abban az esetben osztjuk meg a személyes adatokat kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele ésszerűen indokolt annak érdekében, hogy:

  1. a vonatkozó hatályos jogszabálynak, előírásnak, jogi eljárásnak vagy a végrehajtható közigazgatási intézkedésnek megfeleljenek.
  2. a csalásokat, valamint a biztonsági vagy technikai jellegű problémákat észleljék, megelőzzék, illetve más módon kezeljék.
  3. a weboldal látogatóinak jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon védekezzenek.

Mindennemű elektronikusan küldött hírlevünkben:

 • megadjuk, hogy milyen email címen tartjuk nyilván a címzettet;
 • biztosítjuk az adatbetekintés és az adatmódosítás lehetőségét;
 • biztosítjuk az azonnali leiratkozás lehetőségét.

 

Tárhely szolgáltató:

-          Do Média Kft.

-          2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 31.

-          email: hello@domdom.hu

-          telefon: +36 33 999 616 (munkanapokon 09:00 – 15:00 CET

-          fax: +36 33 999 636

 

Amennyiben az ASSUR Kft. adatkezelési és adatvédelmi politikájával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken: Adatkezelő cég: ASSUR Kft. Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 42. Telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 183. Telefon: 36-1-4819595 (munkanapokon 9-17 óra között) Telefax: 36-1-4819599 E-mail:  assur@assur.hu Adatvédelmi felelős: Gál Sándor ügyvezető Adatvédelmi felelős elérhetőségei: 06-30-9545361, galsandor@assur.hu